narhvalen.dk download
login

Ordinær generalforsamling 19. marts - kl. 20.00 - mødet afholdes i klubbens lokaler

Dagsorden i følge vedtægterne:
 
1. valg af dirigent
2. valg af stemmeoptæller
3. bestyrelsens beretning
4. fremlæggelse og godkendelse af regnskab
5. vedtagelse af kontigent
    a.fremlæggelse og godkendelse af budget
6. indkomneforslag
    a.indkøb af værktøj til klubben
    b.nedlæggelse af oxygen kontigent (dog stadig med liter afregning)
7. valg af bestyrelse
    a.formand - Anders lige år
    b.næstformand - Mads ulige år
    c.kasserer - Dorte ulige år
    d.bestyrelses medlem A Leif lige år
    e.bestyrelses medlem B Hanne ulige år
    f.bestyrelses suppleant hvert år
    g.valg af teknisk ansvarlige:
    Båd med udstyr
    Kompresser+klubbens udstyr
    Turmand
Alle personer, der har deres regelmæssige gang i klubben er valgbare til overnævte poster
8. valg af revisor og revisorsuppleant hvert år
9. evt
 
Vel mødt
Bestyrelsen
narhvalen.dk download